ร่วมงานกับเรา

จากความสำเร็จก้าวแรกของ “ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่” ด้วยยาสีฟันเนื้อหยาบสีน้ำตาลเข้มจากสมุนไพรแท้ๆ ที่บดละเอียดจนได้ที่และคงคุณค่าสมุนไพรไว้ได้อย่างครบถ้วน สู่การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร Personal Care ครบวงจร ที่ผสมผสานตำรับสมุนไพรสูตรเฉพาะของดอกบัวคู่ ภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อคุณค่าการดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีการเจริญเติบโต และมีความนิยมใช้แพร่หลายเพิ่มขึ้นมาก เพราะคุณประโยชน์ของสมุนไพรธรรมชาติ เป็นที่ประจักษ์และยอมรับกันทั่วโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาควบคู่ไปการค้นคว้าด้านสมุนไพรธรรมชาติ ตลอดจนนานาชาติมีความรู้และความตื่นตัว ใส่ใจในการเลือกใช้สินค้า Personal Care ที่มีความปลอดภัย ได้คุณค่าจากธรรมชาติ และนี่คือเหตุผล ที่บริษัทฯยึดมั่นในแนวทาง ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าจากสมุนไพรธรรมชาติ ที่มีความปลอดภัยและยั่งยืนต่อไป

สวัสดิการบริษัท

ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สวัสดิการเงินกู้ยืมต่างๆ

สวัสดิการเงินกู้ยืมต่างๆ

รถรับส่งพนักงาน

รถรับส่งพนักงาน

ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

เบี้ยขยัน

เบี้ยขยัน

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันสังคม

ประกันสังคม

โบนัสประจำปี

โบนัสประจำปี

ท่องเที่ยวประจำปี

ท่องเที่ยวประจำปี

ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ,การผลิต และ FG        
 • ตรวจสอบคุณภาพต่างๆ ทางกายภาพ และเคมี
 • ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง
 2. อายุ 24 - 40 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี , เคมีอุตสาหกรรม , วิทยาศาสตร์ การอาหาร
 4. ประสบการณ์ด้านงาน Q.C. 2 ปี เคยทำระบบมาตรฐาน GMP HACCP
 5. อดทนต่อภาวะกดดันได้ดี
 6. ละเอียด รอบคอบ

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายทาง E-mail
 • ส่งจดหมายพร้อมประวัติ และรูปถ่าย
 • ติดต่อฝ่ายบุคคล(โรงงานรังนกดอกบัวคู่บางเสาธง)

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติงานทดสอบทางเซลล์เนื้อเยื่อสัตว์
 • วางแผนและปฏิบัติงานทดสอบด้าน Anti-microbial,Microbial limit test และรายงานผลการทดสอบ
 • ศึกษาและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ทางด้านเซลล์เนื้อเยื่อ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง
 2. อายุ 22 - 28 ปี
 3. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ
 4. มีทักษะการคิดวิเคราะห์
 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 7. มีประสบการณ์ทางด้านเซลล์เนื้อเยื่อสัตว์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายทาง E-mail
 • ส่งจดหมายพร้อมประวัติ และรูปถ่าย
 • ติดต่อฝ่ายบุคคล(โรงงานบางโฉลง)

รายละเอียดงาน

 • บริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย วางแผนการขายในแต่ละ SKU ในแต่ละเขตตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
 • บริหารการกระจายสินค้าให้มีทุกร้านค้า ทุกช่องทาง วางแผนการกระจายสินค้า ให้ตรงกับร้านค้าในแต่ละเขต
 • บริหารค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทกำหนด ควบคุมเจราต่อรองค่าใช้จ่ายกับร้านค้าให้อยู่ในงบประมาณตามแผนที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเยี่ยมลูกค้าในเขตที่ดูแลรับผิดชอบ ต่อรองเจรากับลูกค้าให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • เปิดร้านค้ารายใหม่เพื่อยอดขายที่เพิ่มขึ้นและรวบรวมข้อมูลคู่แข่งขันทางตลาด ติดต่อเพื่อเพิ่มยอดขายให้ในเขตให้มียอดขายเพิ่มขึ้นและหาข้อมูลคู่แข่งของบริษัทอื่น
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกการเงิน นำส่งค่าสินค้าที่ได้รับจากลูกค้าให้ครบและถูกต้อง
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ใช้QAD,PDA เปิดOrderให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องไม่ผิดและตรวจสอบได้

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปวช-ปวส.และปริญญาตรีขึ้นไป
 3. หากมีประสบการณ์ในสายงาน 2 - 3 ปี ค่าปลีก,ส่งออก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ และทนต่อสภาวะกดดันต่างๆได้ เพราะต้องติดต่อกับลูกค้า
 5. มีทักษะในการขาย เรียนรู้ไว เข้าใจง่าย
 6. มีความซื่อสัตย์
 7. มีความรู้เกี่ยวกับด้านการบริการ
 8. มีความรับผิดชอบต่องาน

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายทาง E-mail
 • ส่งจดหมายพร้อมประวัติ และรูปถ่าย
 • ติดต่อฝ่ายบุคคล สำนักงานใหญ่ (สวนหลวงร.9)

ติดต่อ

ฝ่ายบุคคลของเรา

คุณสมบูรณ์ ล้อวรลักษณ์ และ คุณกรรณิการ์ แซ่เจ็ง (สำนักงานใหญ่) สวนหลวงร.9
     ที่อยู่ 56 ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า ถนนศรีนครินทร์
     แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
     โทรศัพท์ 02-743-4000 ต่อ 810, 811 โทรสาร 02-361-5852-3
     อีเมล์ somboon@dokbuaku.com, kannika@dokbuaku.com

คุณเบ็ญจมาศ อินทรชมภู และ คุณสุธิดา สุทธินวกุล (โรงงานดอกบัวคู่) บางโฉลง
     ที่อยู่ 999 หมู่7 ซอยพูลเจริญ ถนนบางนา-ตราด กม.16
     ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
     โทรศัพท์ 02-752-2560-5 โทรสาร 02-752-2566
     อีเมล์ benjamas@dokbuaku.com, sutida@dokbuaku.com

คุณลลิดา พรเจริญ (โรงงานรังนกดอกบัวคู่) บางเสาธง
     ที่อยู่ 67/20 หมู่3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ซอยวัดบัวโรย โครงการกรีนพาร์ค2
     ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540
     โทรศัพท์ 02-130-5330-1
     อีเมล์ lalida@dokbuaku.com