ประวัติความเป็นมา

ธรรมชาติ เต็มไปด้วยสิ่งดีๆมากมาย จากภูมิปัญญาสมุนไพรในอดีต ที่บรรพบุรุษได้ศึกษาและสั่งสมเป็นมรดกตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ผสานเทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่ ก่อกำเนิดศาสตร์และศิลป์แห่งการดูแลสุขภาพ ด้วยองค์รวมแห่งคุณค่าสมุนไพรธรรมชาติ สู่เอกลักษณ์ดั้งเดิมที่ทุกคนสัมผัสได้และคุ้นเคย “ดอกบัวคู่”

จากความสำเร็จก้าวแรกของ “ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่” ด้วยยาสีฟันเนื้อหยาบสีน้ำตาลเข้มจากสมุนไพรแท้ๆ ที่บดละเอียดจนได้ที่และคงคุณค่าสมุนไพรไว้ได้อย่างครบถ้วน สู่การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร Personal Care ครบวงจร ที่ผสมผสานตำรับสมุนไพรสูตรเฉพาะของดอกบัวคู่ ภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อคุณค่าการดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีการเจริญเติบโต และมีความนิยมใช้แพร่หลายเพิ่มขึ้นมาก เพราะคุณประโยชน์ของสมุนไพรธรรมชาติ เป็นที่ประจักษ์และยอมรับกันทั่วโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาควบคู่ไปการค้นคว้าด้านสมุนไพรธรรมชาติ ตลอดจนนานาชาติมีความรู้และความตื่นตัว ใส่ใจในการเลือกใช้สินค้า Personal Care ที่มีความปลอดภัย ได้คุณค่าจากธรรมชาติ และนี่คือเหตุผล ที่บริษัทฯยึดมั่นในแนวทาง ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าจากสมุนไพรธรรมชาติ ที่มีความปลอดภัยและยั่งยืนต่อไป

ดอกบัวคู่ จากอดีตสู่ปัจจุบัน


ปี 1973 (พ.ศ. 2516)
ปี 1973 (พ.ศ. 2516)

เริ่มผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรจากตำรับยาสมุนไพรภูมิปัญญาดั้งเดิมประจำตระกูล

บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ได้เริ่มกิจการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2516 ในรูปแบบของห้างขายยาสมุนไพรเล็กๆ ที่ผลิต และจำหน่ายยารักษาโรคต่างๆ จากตำรับสมุนไพรดั้งเดิมประจำตระกูลที่ตกทอดมารุ่นสู่รุ่น ด้วยความวิริยะอุตสาหะในการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ของดอกบัวคู่จึงเริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว จนเป็นที่รู้จัก และไว้วางใจของลูกค้า เป็นเรื้องราวที่บอกเล่าส่งต่อกันสืบมา

ปี 1977 (พ.ศ. 2520)

ค้นคว้าทดลองยาสมุนไพรรักษาโรคในช่องปากผลจากการค้นคว้าวิจัยจึงออกมาเป็นยาสีฟันสมุนไพรแท้ตราดอกบัวคู่

ด้วยวิสัยทัศน์ของ ดร. บุญกิจ ลีเลิศพันธ์ อดีตประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ที่ต้องการให้ผู้บริโภคในประเทศได้สัมผัสกับสิ่งดีๆจากสมุนไพรธรรมชาติ ท่านได้เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดของยาสีฟันสมุนไพร เพราะประเทศไทยในขณะนั้น ยังไม่มีผู้ผลิตยาสีฟันสมุนไพร จะมีเพียงยาสีฟันสมุนไพรที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่ยาสีฟันสมุนไพรล้วน และยังมีราคาค่อนข้างสูงอีกด้วยปี 1989 (พ.ศ. 2532)
ปี 1989 (พ.ศ. 2532)

จดทะเบียนเป็นบริษัทดอกบัวคู่จำกัดและดำเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนั้น บริษัทฯได้มีการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งสามารถกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคให้เป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว ภายหลังจากการวางสินค้าได้ครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว บริษัทฯจึงเริ่มมีการใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ควบคู่กัน จนยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่เริ่มเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง และสินค้าของบริษัทฯ ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค และสามารถสร้างยอดขายทั่วประเทศได้อย่างมหาศาล และได้กลายเป็นผู้นำตลาดยาสีฟันสมุนไพรอันดับหนึ่งในประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ จากความสำเร็จของยาสีฟันสมุนไพร สู่การมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ได้ก่อกำเนิดผลิตภัณฑ์สมุนไพรอันทรงคุณค่าอื่นๆอีกมากมาย ภายใต้แบรนด์ “ดอกบัวคู่” ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ดอกบัวคู่ จะไม่หยุดสร้างสรรค์และส่งต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดีสุด เพื่อผู้บริโภคทุกคน ด้วยปณิธานอันสูงสุดของเรา

ปี 1983 (พ.ศ. 2526)
ปี 1983 (พ.ศ. 2526)

จดทะเบียนเป็นห้างขายยาดอกบัวคู่โอสถ

นี่คือจุดเริ่มต้นในการมุ่งมั่นวิจัยค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์ยาสีฟันที่ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติของไทยเป็นรายแรก ในที่สุด ยาสีฟันที่ทรงคุณค่า ที่หลอมรวมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติกว่า 10 ชนิด ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างน่าภาคภูมิใจ โดยใช้ชื่อว่า “ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่”

ตราสัญลักษณ์ ดอกบัวคู่

จากความสำเร็จก้าวแรกของ “ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่” ด้วยยาสีฟันเนื้อหยาบสีน้ำตาลเข้มจากสมุนไพรแท้ๆ ที่บดละเอียดจนได้ที่และคงคุณค่าสมุนไพรไว้ได้อย่างครบถ้วน สู่การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร Personal Care ครบวงจร ที่ผสมผสานตำรับสมุนไพรสูตรเฉพาะของดอกบัวคู่ ภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อคุณค่าการดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีการเจริญเติบโต และมีความนิยมใช้แพร่หลายเพิ่มขึ้นมาก เพราะคุณประโยชน์ของสมุนไพรธรรมชาติ เป็นที่ประจักษ์และยอมรับกันทั่วโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาควบคู่ไปการค้นคว้าด้านสมุนไพรธรรมชาติ ตลอดจนนานาชาติมีความรู้และความตื่นตัว ใส่ใจในการเลือกใช้สินค้า Personal Care ที่มีความปลอดภัย ได้คุณค่าจากธรรมชาติ และนี่คือเหตุผล ที่บริษัทฯยึดมั่นในแนวทาง ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าจากสมุนไพรธรรมชาติ ที่มีความปลอดภัยและยั่งยืนต่อไป

บริษัทในเครือ