วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ผู้นำนวัตกรรมจากธรรมชาติ

พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าของใช้ส่วนตัวที่ทำมาจากสมุนไพรไทย
  • ค้นคว้าวิจัย "นวัตกรรม" เกี่ยวกับธรรมชาติผ่านสมุนไพรด้วยทีมงานและพันธมิตรทางการค้าเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ดีจริงและมีผลวิจัยรับรองจากสถาบันชั้นนำของประเทศ

  • ผลิตสินค้าใหม่ๆ ตามเทรนด์โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ค้นคว้าวิจัยและได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำของประเทศ

  • ผลิตด้วยวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ปลอดภัย ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • ขยายตลาดเข้าถึงผู้บริโภคที่สนใจและเข้าใจในธรรมชาติ ตามเทรนด์ทุกช่องทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์

  • ยกระดับพนักงานของบริษัทฯ โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ ความก้าวหน้า และความเป็นอยู่ที่ดี