สุขภาพดีมีโชคกับดอกบัวคู่

เงื่อนไขร่วมกิจกรรม

กำหนดการรับชิ้นส่วน : เริ่มรับชิ้นส่วนตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 - 14 มิ.ย. 66

กติกาและเงื่อนไข : ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ตราดอกบัวคู่ประเภทใดและชนิดใดก็ได้ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเสริม) เขียนชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับลงบนกล่องผลิตภัณฑ์ (หากไม่มีกล่องผลิตภัณฑ์ ให้แกะสติ๊กเกอร์ฉลากแปะลงบนกระดาษ หรือเขียนชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับลงบนกระดาษและติดลงบนฉลากพลาสติก) แล้วส่งไปที่ ตู้ปณ.111 ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310 ในห้วงระยะเวลาของกิจกรรม จะได้รับ 1 สิทธิ์ ต่อฉลากผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น (ยิ่งส่งมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก)

การจับรางวัล : จับรางวัล 13 ครั้งได้แก่ 24 มี.ค. 66, 31 มี.ค. 66, 5 เม.ย. 66, 12 เม.ย. 66, 21 เม.ย. 66, 28 เม.ย. 66, 3 พ.ค. 66, 12 พ.ค. 66, 19 พ.ค. 66, 26 พ.ค. 66, 2 มิ.ย. 66, 9 มิ.ย. 66, 16 มิ.ย. 66 เวลา 13.00 น. ประกาศผล 13 ครั้งได้แก่ 2 เม.ย. 66, 9 เม.ย. 66, 16 เม.ย. 66, 23 เม.ย. 66, 30 เม.ย. 66, 7 พ.ค. 66, 14 พ.ค. 66, 21 พ.ค. 66, 28 พ.ค. 66, 4 มิ.ย. 66, 11 มิ.ย. 66, 18 มิ.ย. 66, 25 มิ.ย. 66 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง รายการ Hollywood Game Night Thailand และทาง Facebook Fanpage และ Youtube ของรายการ Hollywood Game Night Thailand และ Facebook Fanpage ดอกบัวคู่

ของรางวัล :

1.สร้อยคอทองคำ 1 สลึง (ราคาทองคำ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566) 72 รางวัล รางวัลละ 7,672.14 บาท รวมมูลค่า 552,394.08 บาท สำหรับสัปดาห์ที่ 1-12 สัปดาห์ละ 6 รางวัล
2.สร้อยคอทองคำ 2 สลึง (ราคาทองคำ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566) 6 รางวัล รางวัลละ 15,966.48 บาท รวมมูลค่า 95,798.92 บาท สำหรับสัปดาห์ที่ 13 6 รางวัล
3.รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i 10 รางวัล รางวัลละ 42,800 บาท รวมมูลค่า 428,000บาท สำหรับสัปดาห์ที่ 5, 9 สัปดาห์ละ 2 รางวัล และสัปดาห์ที่ 13 6 รางวัล
4.รถยนต์กระบะ Mitsubishi รุ่น Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT 1 รางวัล รางวัลละ 657,000 รวมมูลค่า 657,000 บาท สำหรับสัปดาห์ที่ 13 1 รางวัล
5.ชุด Gift Set ผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่ 577 รางวัล รางวัลละ 999 บาท รวมมูลค่า 576,423 บาท สำหรับสัปดาห์ที่ 1-12 สัปดาห์ละ 43 รางวัล และสัปดาห์ที่ 13 61 รางวัล

รางวัลรวมทั้งหมด 666 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,309,616 บาท

เงื่อนไขในการรับรางวัล กิจกรรม สุขภาพดี มีโชค กับ ดอกบัวคู่

  1. บริษัทฯ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลติดต่อยืนยันสิทธิ์ที่ Inbox Facebook ดอกบัวคู่ หากผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัลด้วยตนเอง สามารถรับได้ ณ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่บ้านเสรีวิลล่า ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งปวงอันเกิดจากการได้รับของรางวัล โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดในวันที่มารับของรางวัล หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับของรางวัลหรือผู้โชคดีไม่ประสงค์ขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป หากผู้โชคดีสำรองไม่มารับของรางวัล บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป
  2. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด หากพบว่าผู้โชคดีมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล ไม่ว่ากรณีใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้
  4. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  5. พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด และร้านค้าที่ร่วมรายการ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  6. กำหนดให้ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
  • แชร์